top of page

Fordele ved udeskole - pædagogiske gevinster

Der er pædagogiske fordele ved at være i naturen - men vi kan arbejde på at forstærke dem gennem tilrettelæggelsen. Det har vi gjort ved udeskole-forløb og med Aktiv Sommer-forløb i Guldborgsund Kommune på Hejmosegaard. Uanset om der er fokus på gårdens dyr, vandhullet eller friluftsliv, er der et pædagogisk udbytte, der er fælles for forløbene:

 1. Opholdet i naturlige omgivelser giver nogle fordele, der i rapporter (1) fremhæves som:

  • Færre konflikter

  • Rolige børn

  • Koncentrerede børn

  • Børn der fordyber sig

  • Børn der leger lange lege

  • Børn der forvandles fra at være urolige til at være rolige

 2. Dette er i overensstemmelse med vores observationer og er medvirkende til, at vi kan tilbyde forløb med nedsat normering for grupper, der normalt kræver massiv pædagogisk indsats fra personalet. Flow, nærmeste udviklingszone, Regio Emilia den tredje pædagog

 3. Alle forløb indebærer fysisk aktivitet og brug af redskaber eller teknikker, således at børnene reelt udfører et stykke arbejde, de kan tage æren og få anerkendelse for. Udførelsen af den fysiske opgave er ikke på forhånd beskrevet i alle detaljer, så børnene må selv udvise kreativitet og samarbejdsevne for at løse opgaven, også hvis der skal tages individuelle hensyn til f.eks. allergi, uden at et barn oplever at blive udelukket af opgaven. Dette fremmer inklusion og modvirker stigmatisering.

 4. Vores forløb i Aktiv Sommer er i dag tilrettelagt, så de styrker sammenhold og kammeratskab indbyrdes mellem børnene. Hvor konkurrencen i ”Hjem til Gården” på TV lægger op til primært at belønne den individuelle præstation, bedømmer børnene selv hinanden og bliver belønnet for deltagelse i det fælles forehavende i vores forløb. Det giver overraskende positive oplevelser for børnene.

 5. Alder og køn har mindre betydning, når man har naturen som fælles arena. Store børn hjælper gerne små, og drenge og piger kan sagtens slå telt op, skovle lort eller luge giftige planter sammen, uden at det giver konflikter. Nysgerrighed og opfindsomhed kan alle udvise, og det kan man være fælles om.

 6. De tamme dyr, der går frit rundt på gården hele tiden (høns, grise og katte), udgør en naturlig baggrund for at huske at udvise hensyn til andre levende væsener (ikke løbe, ikke larme, ikke udføre pludselige bevægelser), og er dermed med til at forankre en rolig adfærd, som kan påvirke adfærden også i andre sammenhænge.

 7. Dokumentationen af forløbet ved hjælp af fotos, som lægges på Facebook og hjemmeside, er med til at danne identitet for børnene og fastholde de gode oplevelser, de har haft og deltaget i. Det gør det nemmere for børnene at huske forløbet og tage oplevelsen med ind i den efterfølgende hverdag, hvor den kan deles med familie, venner og andre.

 8. Et udvalg af disse fotos indgår også i det diplom, der udleveres efter forløbet, og som kan printes og hænges op, så det kan ses uafhængigt af elektroniske platforme. Et diplom på væggen eller opslagstavlen kan yderligere fastholde oplevelse og læring fra forløbet og medvirke til, at positive adfærdsændringer nemmere overføres til hverdagen.

Dertil kommer, at hvert forløb også indebærer en konkret læring, der relaterer sig til emnet, f.eks. giftige planter, forskelle i foderbehov, vandhullets dyreliv og sikker omgang med ild ved båltænding. Den konkrete læring kan også knytte an til diverse læreplaner for både daginstitution og skole efter nærmere aftale.

Men også hvis man laver sine egne forløb og blot bruger faciliteterne i Hejrede Fritidsland som ramme, kan man forvente at få gode resultater med børns oplevelse af lykke og selvværd.

1) Kilde:

Hvordan begrundes pædagogisk arbejde i naturen? Af Niels Ejbye-Ernst, Cand. pæd., VIA UC, Artiklen er skrevet til og udgivet på Udeskole.dk i 2011, se http://www.skoven-i-skolen.dk/content/hvordan-begrundes-p%C3%A6dagogisk-arbejde-i-naturen

Udeskolen er en del af konceptet i "Tilbage"! Tilbage til gården, til friluftslivet, til vandhullet… se mere på www.tilbage.dk

Udeskolen er en del af konceptet i "Tilbage"! Tilbage til gården, til friluftslivet, til vandhullet… se mere på Tilbage.dk

Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!
Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!
Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!
Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!
Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!

Diplomer fastholder oplevelse og læring - og giver selvtillid og selvværd - se mere her!

bottom of page