top of page

- det er dét, der er brug for nu. Og steder med fællesskab.Værestedet SACS i Gørlev ved Kalundborg er et privat værested, der er oprettet på en tidligere planteskole med masser af grønne omgivelser - her går rummelighed og grønne omgivelser hånd i hånd.


Danskerne har vist, at de selv kan. De kan finde svaret på de daglige udfordringer og styrken til at komme videre. På egen hånd, som familier eller i større grupper har danskerne bevæget sig ud i naturen for at finde fred og skabe plads til positive oplevelser af natur og alt det grønne, hvad enten det er i haven, i skoven, ved stranden eller ude på landet.

Når Danmark i mange år har ligget i toppen i internationale målinger af den følelse, der kaldes lykke, og er blevet udråbt til Verdens Lykkeligste Land, så hænger det måske sammen med, at vi lever i et land med smukke landskaber, og at vi også som folk kan rumme de mennesker, der på forskellig vis har udfordringer, der gør det svært at klare dagligdagen. Det giver en vis tryghed at vide, at de færreste kommer ud for situationer i livet, hvor der ikke er en eller anden form for hjælp at hente.

Det er disse to forhold – vores natur og omsorg for hinanden – der er kernen i Green Care, og derfor har vi i Green Care Danmarks bestyrelse defineret vores mission og udviklet en vision og strategi for, hvordan vi kan skabe en positiv forandring i samfundet. Denne forandring skal komme hele samfundet til gode, men ikke nok med det: Den har faktisk et socialt og sundhedsmæssigt sigte, så den især kan gavne mennesker med sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.

I 2022 arbejder vi derfor på at udbygge de Green Care steder, der har været med fra starten, og som vil kunne komme borgere i Middelfart, Kalundborg, Guldborgsund og Lolland Kommune til gode. Følg med på vores Facebook side og de enkelte steders egne sider og se, hvordan de personlige visioner, der har ført til oprettelsen og udformningen af dem, kan sættes i spil og være med til at give Danmark netop det, der er overskriften her: Grønnere og mere rummelige steder – i ordenes bredeste betydning.

11 visninger0 kommentarer
– 29. september slipper vi visionen for 2022 løs i Gørlev


Enghaven 10 i Gørlev - Værestedet SACS, hvor vi holder generalforsamling og fest 29. september 2021.

Nu har det varet over et år!

Rigtig mange frivillige foreninger, der gerne vil gøre en forskel både for medlemmerne og for samfundet som helhed, har haft en hård tid med alle de restriktioner, samfundet har været underlagt.

Det har været svært at finde ud af, hvordan de planlagte begivenheder og projekter kunne blive til virkelighed, for hvordan får man noget til at ske, når man ikke må mødes og ikke kan få udført ting i fællesskab?

Green Care Danmark er ingen undtagelse, og det har naturligvis præget vores kommunikation eller mangel på samme. Vi har ikke haft noget positivt, vi kunne melde ud, og vi har ikke ønsket at bidrage til debatten med nedslående meldinger. Så vi har været tavse på hjemmesiden og de sociale medier…

MEN: Vi har ikke siddet på hænderne! Tværtimod! Vi har faktisk haft rigtig travlt under overfladen, for Danmark har jo vist, at når krisen kradser, er naturen den resurse, flest søger ud i for at finde ro og overskud igen. Og det har vi ladet os inspirere af: Vi har lagt hovederne i blød og talt med en række mennesker, der deler vores optagethed af at gøre en forskel på den gode måde. Og derfor kan vi nu til vores første ordinære generalforsamling præsentere en hel vifte af tiltag under den fælles titel ”Vision 2022”. Vi har spændt buen hele 2021 – nu skal vi ramme målet i 2022. Og vi har sat målet højt, så vi virkelig kan gøre en forskel for danskernes fysiske og mentale sundhed!

Så følg med fra nu af… og kom til vores festlige generalforsamling, hvor vi i fællesskab fejrer, at vi igen kan mødes om bål og grill i naturen. Det bliver i Gørlev d. 29. september, hvor vi kan præsentere visionen og skabe den energi, der skal til for at føre den ud i livet. Vel mødt!

9 visninger0 kommentarer

Green Care Camps tilbyder medlemmerne en uges feriekursus og fællesskab for 500 kr.


”Vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring.” Det er et af de centrale budskaber i organisationen ”En Procent Er Nok”, som arbejder med forebyggelsen af kriminalitet og social udsathed i DK. Organisationen En Procent Er Nok blev for år tilbage stiftet af den tidl. rockerpræsident, Martin Chr. Celosse-Andersen, som har forladt det kriminelle miljø og sidste år blev nomineret til en pris som årets leder, af “Lederne” - Danmarks største interesseorganisation for ledere - for sit samfundsrelevante arbejde med En Procent Er Nok.

Denne vision har vakt genlyd i foreningen Green Care Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til naturens positive indvirkning på mennesker, der kæmper med såvel fysiske som psykiske udfordringer, og som netop nu lancerer et helt nyt koncept for naturferie under navnet Green Care Camps. En Procent Er Nok har et panel af rådgivere og foredragsholdere, der bl.a. er specialiseret i at arbejde med livsændringer, mønsterbrud, afhængigheder og hverdagsproblematikker for at skabe ny motivation og positivt tankesæt. Og da Green Care Camps med deres forankring i naturlige omgivelser giver deltagerne ideelle betingelser for at se sig selv med nye øjne og samskabe i fællesskab, er der her skabt en ny og meningsfuld ramme for personlig udvikling, som kan komme alle til gode uanset status og professionel baggrund.

I kølvandet på corona-krisen søger danskere ud i naturen, men der mangler egnede steder, hvor uøvede kan prøve kræfter med at være i naturen i kortere eller længere tid. Denne udfordring har ført til et utraditionelt samarbejde mellem Landsforeningen for Førtidspensionister og en ny forening, Green Care Danmark, der har som erklæret mål at flere skal kunne finde lykke og nydelse i naturen, og også socialt udsatte skal kunne opnå dette. ”- for hvem har mere brug for det end netop førtidspensionister?” spørger Landsformanden for Førtidspensionisternes organisation, Carl-Erik Nielsen. ”Derfor blev jeg meget glad, da Green Care Danmarks formand ringede mig op og fortalte om deres Green Care Camps. De handler meget kort fortalt om at etablere nogle lejre, hvor man også deltager i undervisning og får inspiration til selv at blive aktiv, samtidig med at man yder en indsats og indretter shelterpladser og terapihaver forskellige steder i Danmark.”

Ifølge Green Care Danmarks formand, Troels Lyndelse, er baggrunden for initiativet et ønske om både at udbrede kendskabet til Green Care og skabe konkrete resultater, der også kommer samfundets svageste til gode: ”Naturen er for alle, siger man, men den er ikke altid så nemt tilgængelig, og det vil Green Care Danmark hjælpe med,” siger han, ”både ved at skabe flere Green Care steder og ved at skabe en praksis, så det bliver økonomisk muligt for alle at få rigtig gode naturoplevelser – og derigennem få det bedre, både mentalt og fysisk.”

Konceptet prøves af i år som et 100 % privat finansieret initiativ, men det forventes, at lokale foreninger for førtidspensionister og andre socialt udsatte næste år kan søge tilskud efter servicelovens §18, og der søges tilskud fra sponsorer og fonde, som vil bidrage til at udvikle konceptet.

Kontakt:

#EnProcentErNok: Martin Christian Celosse-Andersen +45 31 73 16 66, mail info@enprocenternok.dk

Green Care Danmark: Troels Lyndelse +45 41 56 40 26 mail info@greencaredanmark.dk

Landsforeningen for Førtidspensionister: Carl-Erik Nielsen, +45 21 72 30 06, mail foertid@gmail.com

34 visninger0 kommentarer
1
2
bottom of page